Category Archives: Lied van de Maand

‘EERSTE STEM’ – O PASTOR ANIMARUM Tekst: Jannet Delver naar Hildegard von Bingen Muziek: Thom Löwenthal Eerste stem, Herder der Ziel, Gij, Enige, Ik-zal-er-zijn, Ach, hoe is uw naam, Gij die ons schiep? Hoor ons dan nu En roep ons weg Uit chaos, ellende En matheid. Raak onze veerkracht aan, …

‘UIT HET DUISTER HIER GEKOMEN’ Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Henry J. Gaunlett Uit het duister hier gekomen Mensen van de wereldnacht Onbestemd verward in dromen Niet vermoedend wie hen wacht Zoekend of een woord opgaat Als een ster van dageraad Nacht waarin zou zijn geboren Die de naam heeft ‘dat …

‘TIJDLOOS LIED’ Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal Dieper dan de brandhaard in het vuur is, dieper dan in de tyfoon de stilte, was jij in mij die niet in mijzelf was, dieper dan de zielen in mijn lichaam. Uitgehakt als stenen uit een rotswand was ik lichtloos dicht als …

  ‘AARDE, DEZE’ Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal Aarde. Deze. Enig denkbare. Rond en blauw in de ruimte. Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren, rivieren die stromen naar zee. En niets valt omhoog en alles omlaag. En niets is nog af en alles nog nergens. En overal mensen …

Het lied “Jij bent” – tekst Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers/Antoine Oomen Jij bent de god die mij gegeven is, De beker die voor mij ingeschonken staat. Mijn levenslot rust in jouw hand, Goed land is mij ten deel gevallen. Jij bent het lot dat mij beschoren is, Mijn schaduw, …

Het lied “Die om mij smeekt” – tekst Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal Die om mij smeekt Die ik heb afgeweerd Zolang ik kon. Die mij niet sleurde, niet duwde, maar wenkte Over uw drempel. Die de sluier van mijn angst Niet scheurde, maar optilde. Die met enkel uw stem …

‘WONEN OVERAL’ Tekst: Huub Oosterhuis Melodie: Suze Naanje Wonen overal nergens thuis, Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. Vallende sterren, de schim van de maan, Mensen die opstaan en leven gaan, Mensen, veel geluk. Wonen overal even thuis Handel en wandel en huis na huis Loven en bieden op waarheid …

Dat wij volstromen met levensadem en schreeuwen eindelijk geboren. Dat wij volstromen met levensadem en lachen eindelijk geboren. Dat wij volstromen met levensadem en weten eindelijk geboren. Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Gerard Swüste schrijft over het lied van de maand mei het volgende: Drie coupletten, ja alweer drie. …

een lied onder de loep door Gerard Swüste ‘DE STEPPE ZAL BLOEIEN’ Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping staan vol water, maar dicht – de rotsen gaan open. Het water zal …

Een lied onder de loep genomen in maart door Gerard Swüste tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers De wijze woorden en het groot vertoon, de goede sier van goede werken de ijdelheden op hun pauwentroon de luchtkastelen van de sterken al wat hoog staat aangeschreven zal Gods woord niet overleven …