Category Archives: Nieuws

Jaar van de Oecumene 31 oktober 2016 – 31 oktober 2017 Jaarprogramma De activiteiten die de Ekklesia Tilburg samen met de Petrus en Pauluskerk (RK) en Protestantse Gemeente Tilburg e.o. organiseren in het kader van het Lutherjaar. Woensdag 23 november 2016 Petrus en Pauluskerk 20.00-22.00u Entree: € 5,- “Luther voor dummies” …

De werkdag liturgie was georganiseerd door de geloofsgemeenschappen St Maartenskerk te Maartensdijk, Maria Koningin te Baarn en Onze Lieve Vrouw te Bilthoven, tijdens de bijeenkomst ondersteund door leden van 2of3bijEEN, te weten Kees Kok van Ekklesia Amsterdam en Nieuwe Liefde Leerhuis, en Gerard Swüste, jarenlang voorganger in de Dominicusgemeente Amsterdam, …

Met ingang van de advent start Kasteel Stapelen te Boxtel, in de ridderzaal, met een maandelijkse viering van ‘Schrift en Tafel’. Deze ‘alternatieve vieringen’ hebben een oecumenisch karakter en staan open voor iedereen. Elke viering is opgebouwd langs twee pijlers: een bijbelverhaal en het delen van brood en wijn.

Delen Achter De Duinen bestaat 5 jaar. Een lustrumjaar zelfs. Is dat iets om te vieren? Nee, eigenlijk niet, want de armoede neemt niet echt af, zeker in Den Haag niet. En daar gaat het in deze nota om.

Vanuit drie geloofsgemeenschappen willen we je uitnodigen deel te nemen aan een werkbijeenkomst rond eigentijdse en creatieve vormen van liturgie. Onder liturgie verstaan wij de regelmatige omgang met Schrift en traditie, om die telkens opnieuw te verlevendigen en ons eigen te kunnen maken. We doelen hierbij op vieringen onder leiding …

Hoe doorbreek je het verlammende spreken over secularisatie en leegloop van de kerken? Wees solidair met seculieren en zie dat God al in de werkelijkheid aanwezig is, stelt prof. Erik Borgman. De Tilburgse theoloog zei dat vrijdag in Amersfoort tijdens een studiemiddag van de beraadgroep ”Geloven en kerkelijke gemeenschap” van …

De Stilteactie Tegen Armoede in Den Haag bestaat 10 jaar. 10 jaar lang strijk en zet iedere derde dinsdag van de maand, weer of geen weer staan er zwijgende mensen naast elkaar in een rij op het Plein. Soms in fluisterend gesprek met omstanders of op verstaanbare toon met gezagsdragers …