ANBI

ANBI

Algemeen

Statutaire naam: 2of3bijEEN, kerkelijke instelling
RSIN / fiscaal nummer: 8557 10 329
ANBI-status: ja
KVK nummer: 64540375
Bankrekening: NL42 RBRB 0931 0605 67

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 456 44 122
E-mailadres secretariaat: info@tweeofdriebijeen.nl
Website: http://www.tweeofdriebijeen.nl
Postadres: 2e Delistraat 20, 3531 SZ Utrecht

Doelstelling

De stichting heeft ten doel mensen en groepen te verbinden die op weg zijn hun geloof elke dag in profetische gestalte weer te geven. Zij hebben een gezamenlijk Joods-Christelijk erfgoed dat hen inspireert. Zij “breken” en “delen”hun waarden zoals rechtvaardige vrede, solidariteit, liefde, tolerantie, compassie, respect, democratie, in dialoog en samenwerking met alle andere geloven, gelovigen, en geloofsgemeenschappen die zoekende zijn naar een wereld van rechtvaardige vrede voor iedereen.

Actueel beleidsplan

De Stichting ondersteunt de Verbondstafel 2of3bijEEN. De Verbondstafel 2of3bijEEN organiseert Voorgangers Ateliers en Maatschappelijke Ateliers. Stichting 2of3bijEEN is associé lid bij de Raad van kerken Nederland en participeert in activiteiten van de Raad van Kerken Nederland.
In 2023 zal de stichting de geloofsgemeenschappen in het netwerk vragen om het werk van 2of3bijEEN bij de Raad van Kerken Nederland en de organisatie van de voorgangers ateliers en de Verbondstafel met een vrije gift te steunen.

Verslaglegging 2023

2of3bijEEN organiseerde in 2023 een maal een  Verbondstafel. En organiseerde samen met Bezield Verband Utrecht en de Marienburgvereniging de thema bijeenkomst ‘Laat de Hoop niet varen’ in Culemborg op 30 september 2023. Opgevoerd werd ‘Opvlucht van de geest’, een essay van Huub Oosterhuis en uitgezongen door het koor van de Ekklesia Amsterdam olv. Tom Lowenthal. Tevens werd op 13 mei een atelier georganiseerdin de Dominicuskerk , Amsterdam, met het thema: ‘Over traditie, een verdiepend gesprek’.
Het bestuur kwam 3 maal bij elkaar respectievelijk in Utrecht en Amsterdam.
De  vertegenwoordiging van 2of3bijEEN bij de Raad van Kerken Nederland kwamen 2x bij elkaar voor overleg.  In het Algemeen Overleg van de RVKNED werden wij vertegenwoordigd door Ineke Bakker.  In de beraadgroep Geloofsvragen werd Margriet Gosker  opgevolgd  door Roel knijff en in de beraadgroep Samenlevingsvragen vertegenwoordigde Henk Baars 2of3bijEEN. In interreligieuze zaken was onze vertegenwoordiger Gert Jan Westerveld.  Yose Hohne Sparborth hield zich bezig met het vraagstuk van dominantie toen en nu. Margriet Gosker bleef aan aan adviseur.

Het financieel jaarverslag 2023

Baten 2023                    €  1566,50
Lasten 2023                   €  1827,65
(bijdrage RVK €675 / website € 74,33 / organisatie en bestuurskosten € 1078,32)
Bank per 1 januari 2022    €   561,51
Bank per 1 januari 2023    €   300,36

Bestuur

Samenstelling bestuur:
G. den Boer (voorzitter), B. van Diest(secretariaat/penningmeester), Gerard Swüste (algemene zaken)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Conform actuele belastingkaders vrijwilligerswerk. Bestuur en vertegenwoordigers van 2of3bijEEN doneren hun reiskosten tbv. 2of3bijEEN of declareren dat bij hun eigen geloofsgemeenschappen.

2023 februari Stichting 2of3bijEEN

Comments are closed.