ANBI

ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting 2of3bijEEN
RSIN / fiscaal nummer: 8557 10 329

ANBI-status: ja

KVK nummer: 64540375

Bankrekening: NL42 RBRB 0931 0605 67

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 456 44 122
E-mailadres secretariaat: vandiestbj@zonnet.nl
Website: http://www.tweeofdriebijeen.nl / www.2of3bijeen.nl

Postadres: 2e Delistraat 20, 3531 SZ Utrecht

Doelstelling

De stichting heeft ten doel mensen en groepen te verbinden die op weg zijn hun geloof elke dag in profetische gestalte weer te geven. Zij hebben een gezamenlijk Joods-Christelijk erfgoed dat hen inspireert. Zij “breken” en “delen”hun waarden zoals rechtvaardige vrede, solidariteit, liefde, tolerantie, compassie, respect, democratie, in dialoog en samenwerking met alle andere geloven, gelovigen, en geloofsgemeenschappen die zoekende zijn naar een wereld van rechtvaardige vrede voor iedereen.

Actueel beleidsplan

De Stichting ondersteunt de Verbondstafel 2of3bijEEN. De Verbondstafel 2of3bijEEN organiseert VoorgangersAteliers en Maatschappelijke Ateliers.

Stichting 2of3bijEEN is associé lid bij de Raad van kerken Nederland en participeert in activiteiten van de Raad van Kerken Nederland.

Verslaglegging 2016

2of3bijEEN organiseerde in 2016 op 24 mei een Atelier in de Dominicus Amsterdam en de Verbondstafel van 2of3bijEEN organiseerde op26 november in St. Maartensdijk een studiedag voor geloofsgroepen.

Het financieel jaarverslag 2016: Zal voor 1 maart 2017 worden gerapporteerd over de periode 10 nov.2015 t/m 31 december 2016.

Baten  € 1356,85

Lasten € 5222,31

Bank per 10 nov.2016         € 16120,17

Bank per 1 januari 2016      € 14841,26

Bank per 1 januari 2017      € 11512,98

Bestuur

Samenstelling bestuur: G. den Boer (voorzitter), B. van Diest(secretariaat/penningmeester) en Y. Höhne Sparborth (bestuurslid externe contacten)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Conform belastingkaders vrijwilligerswerk

2017 Stichting 2of3bijEEN

Comments are closed.