ANBI

ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting 2of3bijEEN
RSIN / fiscaal nummer: 8557 10 329

ANBI-status: ja

KVK nummer: 64540375

Bankrekening: NL42 RBRB 0931 0605 67

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 456 44 122
E-mailadres secretariaat: vandiestbj@zonnet.nl
Website: http://www.tweeofdriebijeen.nl / www.2of3bijeen.nl

Postadres: 2e Delistraat 20, 3531 SZ Utrecht

Doelstelling

De stichting heeft ten doel mensen en groepen te verbinden die op weg zijn hun geloof elke dag in profetische gestalte weer te geven. Zij hebben een gezamenlijk Joods-Christelijk erfgoed dat hen inspireert. Zij “breken” en “delen”hun waarden zoals rechtvaardige vrede, solidariteit, liefde, tolerantie, compassie, respect, democratie, in dialoog en samenwerking met alle andere geloven, gelovigen, en geloofsgemeenschappen die zoekende zijn naar een wereld van rechtvaardige vrede voor iedereen.

Actueel beleidsplan

De Stichting ondersteunt de Verbondstafel 2of3bijEEN. De Verbondstafel 2of3bijEEN organiseert VoorgangersAteliers en Maatschappelijke Ateliers.

Stichting 2of3bijEEN is associé lid bij de Raad van kerken Nederland en participeert in activiteiten van de Raad van Kerken Nederland.

Verslaglegging 2018

2of3bijEEN organiseerde in 2018 twee verbondstafelbijeenkomsten d.d. 6 februari en 8 oktober in Amsterdam bij de Dominicus Amsterdam.

De vertegenwoordigers van 2of3bijEEN bij de Raad van Kerken Nederland kwamen eenmaal bij elkaar in Utrecht d.d. 28 mei. In het Algemeen Overleg van de RVKNED worden wij vertegenwoordigd door Jasja Nottelman, in de beraadgroep Geloofsvragen door Margriet Gosker en in de beraadgroep Samenlevingsvraagstukken door Yose Hohne Sparborth.

Het financieel jaarverslag 2018

Baten 2018 € 100,00

Lasten 2018 € 2282,21

Bank per 1 januari 2018    € 9251,73

Bank per 1 januari 2019    € 7069,52

Bestuur

Samenstelling bestuur: G. den Boer (voorzitter), B. van Diest(secretariaat/penningmeester)en Gerard Swüste (algemene zaken)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Conform belastingkaders vrijwilligerswerk

2019 maart Stichting 2of3bijEEN

Comments are closed.