ANBI

ANBI

Algemeen

Statutaire naam: 2of3bijEEN, kerkelijke instelling
RSIN / fiscaal nummer: 8557 10 329
ANBI-status: ja
KVK nummer: 64540375
Bankrekening: NL42 RBRB 0931 0605 67

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 456 44 122
E-mailadres secretariaat: info@tweeofdriebijeen.nl
Website: http://www.tweeofdriebijeen.nl
Postadres: 2e Delistraat 20, 3531 SZ Utrecht

Doelstelling

De stichting heeft ten doel mensen en groepen te verbinden die op weg zijn hun geloof elke dag in profetische gestalte weer te geven. Zij hebben een gezamenlijk Joods-Christelijk erfgoed dat hen inspireert. Zij “breken” en “delen”hun waarden zoals rechtvaardige vrede, solidariteit, liefde, tolerantie, compassie, respect, democratie, in dialoog en samenwerking met alle andere geloven, gelovigen, en geloofsgemeenschappen die zoekende zijn naar een wereld van rechtvaardige vrede voor iedereen.

Actueel beleidsplan

De Stichting ondersteunt de Verbondstafel 2of3bijEEN. De Verbondstafel 2of3bijEEN organiseert Voorgangers Ateliers en Maatschappelijke Ateliers. Stichting 2of3bijEEN is associé lid bij de Raad van kerken Nederland en participeert in activiteiten van de Raad van Kerken Nederland.
In 2023 zal de stichting de geloofsgemeenschappen in het netwerk vragen om het werk van 2of3bijEEN bij de Raad van Kerken Nederland en de organisatie van de voorgangers ateliers en de Verbondstafel met een vrije gift te steunen.

Verslaglegging 2022

2of3bijEEN organiseerde in 2022 twee maal een  Verbondstafels. En eenmaal een voorgangers ateliers.
Het bestuur kwam 3 maal bij elkaar respectievelijk in Utrecht en Amsterdam.
De  vertegenwoordiging van 2of3bijEEN bij de Raad van Kerken Nederland kwamen niet bij elkaar maar er was wel bilateraal overleg.  In het Algemeen Overleg van de RVKNED werden wij vertegenwoordigd door Jasja Nottelman, zij trad af per 31 december 2021. Ineke Bakker werd bereid gevonden 2of3bijEEN te gaan vertegenwoordigen in het algemeen overleg van de Raad van Kerken Nederland per 1 januari 2022 , in de beraadgroep Geloofsvragen door Margriet Gosker en in de beraadgroep Samenlevingsvragen door Henk Baars, in de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting zaken Gert Jan Westerveld.  Yose Hohne Sparborth hield zich bezig met het vraagstuk van dominantie toen en nu.

Het financieel jaarverslag 2022

Baten 2022                    €        0,00
Lasten 2022                    €  1369,00
(bijdrage RVK €885 / website € 144 / organisatie en reiskosten € 340)
Bank per 1 januari 2021    € 1930,00
Bank per 1 januari 2022    €   561,00

Bestuur

Samenstelling bestuur:
G. den Boer (voorzitter), B. van Diest(secretariaat/penningmeester), Gerard Swüste (algemene zaken)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Conform actuele belastingkaders vrijwilligerswerk. Bestuur en vertegenwoordigers van 2of3bijEEN doneren hun reiskosten tbv. 2of3bijEEN of declareren dat bij hun eigen geloofsgemeenschappen.

2023 februari Stichting 2of3bijEEN

Comments are closed.