ANBI

ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting 2of3bijEEN
RSIN / fiscaal nummer: 8557 10 329
ANBI-status: ja
KVK nummer: 64540375
Bankrekening: NL42 RBRB 0931 0605 67

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 456 44 122
E-mailadres secretariaat: info@tweeofdriebijeen.nl
Website: http://www.tweeofdriebijeen.nl
Postadres: 2e Delistraat 20, 3531 SZ Utrecht

Doelstelling

De stichting heeft ten doel mensen en groepen te verbinden die op weg zijn hun geloof elke dag in profetische gestalte weer te geven. Zij hebben een gezamenlijk Joods-Christelijk erfgoed dat hen inspireert. Zij “breken” en “delen”hun waarden zoals rechtvaardige vrede, solidariteit, liefde, tolerantie, compassie, respect, democratie, in dialoog en samenwerking met alle andere geloven, gelovigen, en geloofsgemeenschappen die zoekende zijn naar een wereld van rechtvaardige vrede voor iedereen.

Actueel beleidsplan

De Stichting ondersteunt de Verbondstafel 2of3bijEEN.
De Verbondstafel 2of3bijEEN organiseert Voorgangers Ateliers en Maatschappelijke Ateliers.
Stichting 2of3bijEEN is associé lid bij de Raad van kerken Nederland
en participeert in activiteiten van de Raad van Kerken Nederland.
In 2023 zal de stichting de geloofsgemeenschappen in het netwerk vragen om het werk van 2of3bijEEN bij de Raad van Kerken Nederland en de organisatie van de voorgangers ateliers en de Verbondstafel met een vrije gift te steunen.

Verslaglegging 2021

2of3bijEEN organiseerde in 2021 geen Verbondstafels of voorgangers ateliers vanwege de corona perikelen.
Het bestuur kwam 2 maal bij elkaar in Utrecht en Amsterdam.
De vertegenwoordigers van 2of3bijEEN bij de Raad van Kerken Nederland kwamen ook niet bij elkaar maar er was wel bilateraal overleg.  In het Algemeen Overleg van de RVKNED worden wij vertegenwoordigd door Jasja Nottelman, zij trad af per 31 december. Ineke Bakker werd bereid gevonden 2of3bijEEN te gaan vertegenwoordigen in het algemeen overleg van de Raad van Kerken Nederland per 1 januari 2022 , in de beraadgroep Geloofsvragen door Margriet Gosker en in de beraadgroep Samenlevingsvragen door Henk Baars, in de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting zaken Gert Jan Westerveld.  Yose Hohne Sparborth hield zich bezig met het vraagstuk van dominantie en het slavernij verleden.

Het financieel jaarverslag 2021

Baten 2021                      €        0,00
Lasten 2021                     €  1229,00
(bijdrage RVK €665 / website € 250 / organisatie en reiskosten € 314)
Bank per 1 januari 2021    € 3159,00
Bank per 1 januari 2021    € 1930,00

Bestuur

Samenstelling bestuur: G. den Boer (voorzitter), B. van Diest(secretariaat/penningmeester) en Gerard Swüste (algemene zaken)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Conform actuele belastingkaders vrijwilligerswerk.

2022 maart Stichting 2of3bijEEN

Comments are closed.