ANBI

ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting 2of3bijEEN
RSIN / fiscaal nummer: 8557 10 329

ANBI-status: ja

KVK nummer: 64540375

Bankrekening: NL42 RBRB 0931 0605 67

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 456 44 122
E-mailadres secretariaat: info@tweeofdriebijeen.nl
Website: http://www.tweeofdriebijeen.nl

Postadres: 2e Delistraat 20, 3531 SZ Utrecht

Doelstelling

De stichting heeft ten doel mensen en groepen te verbinden die op weg zijn hun geloof elke dag in profetische gestalte weer te geven. Zij hebben een gezamenlijk Joods-Christelijk erfgoed dat hen inspireert. Zij “breken” en “delen”hun waarden zoals rechtvaardige vrede, solidariteit, liefde, tolerantie, compassie, respect, democratie, in dialoog en samenwerking met alle andere geloven, gelovigen, en geloofsgemeenschappen die zoekende zijn naar een wereld van rechtvaardige vrede voor iedereen.

Actueel beleidsplan

De Stichting ondersteunt de Verbondstafel 2of3bijEEN. De Verbondstafel 2of3bijEEN organiseert VoorgangersAteliers en Maatschappelijke Ateliers.

Stichting 2of3bijEEN is associé lid bij de Raad van kerken Nederland en participeert in activiteiten van de Raad van Kerken Nederland.

Verslaglegging 2019

2of3bijEEN organiseerde in 2018 drie verbondstafelbijeenkomsten d.d. 18 maart, 12 augustus en  30 september  in Amsterdam en Utrecht. Er werd een dag voor geloofsgemeenschappen georganiseerd begin 2020 met het thema ” Waar staan we over 5 jaar”.

 

Er werden twee voorgangersateliers georganiseerd d.d.  22 januari en 19 november met het thema ‘Intervisie’.

De vertegenwoordigers van 2of3bijEEN bij de Raad van Kerken Nederland kwamen tweemaal bij elkaar in Utrecht 20 februari en in Den Haag d.d. 20 september . In het Algemeen Overleg van de RVKNED worden wij vertegenwoordigd door Jasja Nottelman, in de beraadgroep Geloofsvragen door Margriet Gosker en in de beraadgroep Samenlevingsvraagstukken door Yose Hohne Sparborth, in de beraadgroep Samenlevingsvragen door Henk Baars, in de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting zaken Gert Jan Westerveld.

Het financieel jaarverslag 2019

Baten 2019 € 0,00

Lasten 2019 € 2235

Bank per 1 januari 2018    € 7069

Bank per 1 januari 2019    € 4834

Bestuur

Samenstelling bestuur: G. den Boer (voorzitter), B. van Diest(secretariaat/penningmeester)en Gerard Swüste (algemene zaken)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Conform belastingkaders vrijwilligerswerk

2020 maart Stichting 2of3bijEEN

Comments are closed.