Category Archives: Atelier nieuws

2of3bijEEN organiseert een maatschappelijk atelier bij de start van de vredesweek met het thema: Van onwetendheid naar weten. Vredesweek 2020 kreeg als thema mee: Vrede verbindt verschillen. De Abrahamitische godsdiensten zeggen: “als ieder eigen zondigheid benoemt stichten we samen vrede; als we elkaars zonden aanwijzen organiseren we oorlog”. Verder een feit: …

    VOORGANGERSATELIER 2of3bijEEN 24 januari 2017 Een verslag van Gerard Swüste Thema:  ‘De balans (of ‘balanceren’) tussen deskundigheid en creativiteit’ Inleiding van Kees Kok: Van een voorganger kunnen een aantal deskundigheden worden verwacht. Bijvoorbeeld: – bijbel: kennis (inhoud, overzicht, centrale thema’s), vertalingen, exegese – teksten: lezingen, gebeden, liederen, preken; weten …

2of 3bijEEN organiseert  een VOORGANGERSATELIER met het thema De balans (of balanceren) tussen deskundigheid of creativiteit. o.l.v. Kees Kok en Henk Baars Wat is er nodig om in deze tijd voor te gaan? Welke deskundigheid hebben we nodig? Welke creativiteit hebben we nodig? Is er een spanningsveld tussen deskundigheid en creativiteit? Samen …