24 September: Eindelijk weer een Lieddag! De Haagse Dominicus organiseert, in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente, eindelijk weer een Lieddag, na een door de Corona-pandemie gedwongen onderbreking van twee jaar. Een Lieddag dus om naar te snakken, als naar water. Dat is dan ook het thema: “Om water”. Zonder water …

‘OM WARMTE’ Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Wilfred Kemp Om warmte gaan wij een leven Gaan wij over de zee Vliegen wij langs de hemel, Om iemand gaan wij een leven Met licht en met donker mee Vogeltje van de bergen,| Waar gaat de tocht naar toe? Om warmte wil ik …

Het lied “Die om mij smeekt” tekst Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal Die om mij smeekt Die ik heb afgeweerd Zolang ik kon. Die mij niet sleurde, niet duwde, maar wenkte Over uw drempel. Die de sluier van mijn angst Niet scheurde, maar optilde. Die met enkel uw stem mij …

‘ZEVENMAAL – gehoord in psalmen’ tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren kleingekregen uitgeworpen wordt een mens om mens te worden. Zeventig maal zeven bomen zullen bloeien waar wij wonen, licht zal op het water stromen, licht zal op het water stromen. Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw …

“Gij zijt voorbijgegaan” tekst Huub Oosterhuis; muziek: Jean Tabourot Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht, De vonken van uw naam zijn ogen in ons hart. In flarden hangt uw woord om onze wereld heen, Wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed. Gij zijt voorbijgegaan, een …

‘HET LIED VAN DE MENSENZOON’ en Filippenzen 2, 6-11 Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Beeld en gelijkenis van Hem die leeft Een mensenzoon Heeft hij geen macht begeerd, geen aanzien, Als een god En heeft zich niet aan de gestalte Dezer wereld onderworpen. Heeft niet roofzuchtig voor zichzelf geleefd …