‘VRIEND’ Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Antoine Oomen Alles ontgrenzende alles doordringende ruimte, vrijheid scheppende vrijheid. Onbegonnen begin, hier nu nieuw beginnende. Roekeloos denk ik jou, haveloos roept mijn verstand jou, oorsprong van mijn geweten. Ondoordringbare nacht, niet hier, woest en leeg ben je. Zwijgende meegaande voetstappen, schaduw van schouders, ogen …

‘ALS MORGENROOD’ Tekst: Jannet Delver naar Hildegard von Bingen; muziek: Tom Löwenthal Gij Eeuwige, gloeiend van liefde, die vrienden maakt voor het leven, die voordat alles was geschapen uw enige als morgenrood dat voor de zon uitgaat, verwekte. Roept Gij ons weg uit nood en bitterheid en voert ons op …

KOM, ADEM ONS OPEN Tekst: Sieds Prins; muziek: Tom Löwenthal Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open. Kom, adem ons open, adem ons open.< Dit lied onder de loep genomen door Gerard Swüste …

‘LIED OM VRIJHEID’ Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren De mensen niet die wij nu angstig zijn – Wij zaaiden bronnen uit in de woestijn Wij oogsten zeeën zonder te vervaren. Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten Wij wel wat leven …

‘HONDERD BLOEMEN’ Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Bernard Huijbers Honderd bloemen mogen bloeien. Grond en lucht genoeg voor alle zaden knollen anjelieren. Stenen moeten stenen blijven. Mensen vliegen hoog als goden. Maar de zuring en de klaver mogen bloeien honderdvoud. Korenbloemen, flarden blauwe hemel, vlijmende papaver, morgensterren aan de dijken flemend …

MOGE ONS VERSCHIJNEN tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal Moge ons voor waar verschijnen die genoemd wordt zoon der mensen die gezegd wordt dood maar levend die gehoopt wordt mens voor allen Moge ons verschijnen deze, niet in droom, in stand van sterren,niet als spiegelbeeld in water maar in mensentaal …