EKKLESIAVIERINGEN op KASTEEL STAPELEN in BOXTEL

ekklesia1

Met ingang van de advent start Kasteel Stapelen te Boxtel, in de ridderzaal, met een maandelijkse viering van ‘Schrift en Tafel’. Deze ‘alternatieve vieringen’ hebben een oecumenisch karakter en staan open voor iedereen.

Elke viering is opgebouwd langs twee pijlers: een bijbelverhaal en het delen van brood en wijn.

Het bijbelverhaal wordt gelezen, waarna er een moment van schriftuitleg en actualisering is. Daarna is er een eenvoudig ritueel van brood en wijn. Het visioen van een nieuwe wereld, door Jezus ‘Koninkrijk Gods’ genoemd, dat we hooghouden door het lezen van de verhalen, wordt gevierd en in ritueel uitgebeeld tijdens de maaltijd. Zo staan deze vieringen in een lange traditie, begonnen bij de eerste messiaanse gemeenschappen: ook die kwamen samen in één of ander huis om de verhalen te vertellen en het brood met elkaar te breken.

Zang speelt in deze vieringen een heel belangrijke rol. Het zijn niet zozeer vieringen waarin gezongen wordt maar meer nog gezongen vieringen. Veel zal gebruik gemaakt worden van liederen uit het repertoire van Huub Oosterhuis. Maar ook Nederlandstalige liederen van anderen komen aan bod.

Na afloop van elke viering is er koffie/thee en aansluitend een ‘leerhuis’. In dit leerhuis wordt er aan de hand van de schriftuitleg en actualisering uit de viering nog wat dieper ingegaan op het thema. Iedereen is vrij om aan dit leerhuis deel te nemen: u kunt ook alleen de viering bezoeken.

Als vaste voorganger is theoloog Franck Ploum (www.franckploum.nl) aan de vieringen verbonden. Franck Ploum is inspirator van de Ekklesia Breda en directeur van Zinsverband Breda. Daarnaast heeft hij zijn eigen Bureau Mamre van waaruit hij programma’s ontwikkelt op het snijvlak van de bijbelse traditie en maatschappelijk engagement. Hij verzorgt vaak bezinningsdagen en retraites en is een veelgevraagd gastvoorganger in Ekklesia’s en Vrijzinnige kerkgenootschappen en PKN-kerken, overal in den lande.

De data van de eerste vieringen met aansluitend leerhuis op kasteel Stapelen in Boxtel:

donderdag 8 december, donderdag 29 december, donderdag 26 januari.

(19.00 – 20.00 uur: viering / koffie en thee / 20.30 – 21.30 uur: leerhuis.)

Adres: Stapelen 1, 5281 EH  Boxtel.

(Kasteel Stapelen ligt op geringe loopafstand van het NS-station te Boxtel, goed bereikbaar vanuit de richtingen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven.)

Om alle kosten te bestrijden wordt van de deelnemers een passende vrijwillige bijdrage verwacht.

Dringend verzoek om tijdig aan te melden/te reserveren via: www.kasteelstapelen.nl

franck Franck Ploum

viering Viering Ekklesia Breda

Deel dit artikel!

Comments are closed.