Forse uitbreiding voor de Ekklesia Breda

Lutherse Kerk vanaf september nieuwe thuishaven
De Ekklesia Breda gaat flink uitbreiden.

Verdubbeling van het aantal vieringen, veel aandacht voor pastorale vragen en de oprichting van de Stichting Zinsverband. Onder de naam ‘Zinsverband’ worden studiebijeenkomsten en bezinningsactiviteiten georganiseerd. Ook gaat Zinsverband nadrukkelijk aan het werk met sociaal maatschappelijk thema’s en wereldwijde solidariteit. Om dit allemaal te realiseren gaat de Ekklesia Breda verhuizen naar de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat.

Op dit moment is alles in voorbereiding om de uitbreiding per september 2015 te realiseren. Onderdeel van die voorbereiding was de presentatie van de plannen, afgelopen zondag in de Lutherse Kerk. Projectleider Franck Ploum gaf toelichting op alle plannen waarna gelegenheid was om vragen te stellen.

De Ekklesia Breda bestaat inmiddels vijf jaar en in die tijd heeft ze een stevige positie verworven in het kerkelijk veld van Breda. Veel mensen voelen zich aangesproken door de wijze waarop liturgie wordt gevierd, met veel zang en aandacht voor de relatie tussen bijbelse verhalen en de actualiteit. Ook de openheid wordt door veel mensen gewaardeerd. In de Ekklesia Breda is iedereen welkom, niemand wordt uitgesloten om deel te nemen aan de vieringen, inclusief het delen van brood en wijn. Inmiddels telt de groep rond de Ekklesia zo’n vijf tot zeshonderd mensen.

In de afgelopen jaren is de vraag naar meer vieringen en activiteiten toegenomen. Er komen ook steeds meer pastorale vragen, rond ziekte en overlijden, maar ook voor pastorale gesprekken over levensvragen en zingeving.

Dit alles is aanleiding om fors te gaan uitbreiding en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Dat gaat nu gebeuren onder de naam ‘Zinsverband’, met vier pijlers: Liturgie en Pastoraat, Leerhuis en Verdieping, Schoonheid en Bezinning, Bewustwording en Engagement. De eerste pijler wordt ingevuld door de Ekklesia Breda, de andere drie door een programmacommissie onder leiding van Franck Ploum, die directeur wordt van de Stichting Zinsverband.

Zinsverband beperkt zich niet tot de stad Breda. De activiteiten zullen verspreid over West-Brabant georganiseerd worden. Hierin wordt nauw samengewerkt met de huizen van actieve religieuzen, zoals de Franciscanessen in Etten-Leur en Roosendaal. Verder gaat Zinsverband ook inhoudelijk samenwerken met andere organisaties. Op dit moment zijn er gesprekken met ZIEL in Etten-Leur, SPIRIT in Roosendaal, docenten van Fontys Hogeschool Levensbeschouwing in Tilburg en de School of Humanities (UvT), Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel, en nog een tiental andere organisaties.

De thuishaven van alles wordt de Lutherse Kerk van Breda. Daar zullen vanaf september de vieringen plaatsvinden, studiebijeenkomsten en andere activiteiten. Tevens wordt de Lutherse kerk het kantooradres van de Ekklesia Breda en van Zinsverband.

Eind mei gaat de website www.zinsverband.nl live, nu is al veel informatie te vinden op www.ekklesiabreda.nl

Deel dit artikel!

Comments are closed.