Uitnodiging werkdag liturgie

afbeelding

Vanuit drie geloofsgemeenschappen willen we je uitnodigen deel te nemen aan een werkbijeenkomst rond eigentijdse en creatieve vormen van liturgie. Onder liturgie verstaan wij de regelmatige omgang met Schrift en traditie, om die telkens opnieuw te verlevendigen en ons eigen te kunnen maken. We doelen hierbij op vieringen onder leiding van parochianen, dus niet op eucharistievieringen.

Waarom deze uitnodiging?

De laatste jaren wordt ons steeds duidelijker dat we moeten zoeken naar nieuwe, ons passende manieren om liturgie te vieren. Op veel plaatsen, zoals ook in onze drie gemeenschappen, wordt ruim aandacht besteed aan woord-en-communie-vieringen en vieringen rond lied en gebed. We doen dit in meerdere vormen die elkaar goed aanvullen.

We zijn ons er ook van bewust dat we juist in deze voor menigeen spannende tijd veel van elkaar kunnen leren en elkaar van dienst kunnen zijn vanuit de ervaringen die daarin zijn opgedaan. Voor sommige plekken kunnen we misschien spreken van de behoefte aan ‘liturgie in een tijd van ballingschap’.

Wat maakt onze manier van vieren uitnodigend, feestelijk, geworteld in de plaatselijke gemeenschap, en hoe wordt de geloofsgemeenschap daardoor versterkt in haar opdracht: leren, vieren en dienen?  Hoe bereiden voorgangers zich voor, met wie wordt gezocht naar een persoonlijke verdieping en invulling. Hoe leren we elkaar de teksten uit de rijke geloofstraditie te verstaan, en hoe wordt ons gebed een bede van en door de geloofsgemeenschap? Een bijzonder aandachtspunt vormen de liederen, de gebaren, de riten, momenten van stilte en bezinning.

We hebben je nodig

Omdat ieder van ons eigen ervaringen heeft, nodigen we je van harte uit om aan de werkdag deel te nemen.
We worden op de bijeenkomst ondersteund door enkele leden van het landelijk verband “2of3bijEEN”, met name diegenen die al lange tijd actief zijn op het terrein van liturgische vorming en begeleiding: Kees Kok van Ekklesia Amsterdam en Nieuwe Liefde Leerhuis, en Gerard Swüste, jarenlang voorganger in de Dominicusgemeente Amsterdam.

Wanneer?

Zaterdag  26 november
10.00 uur – 16.00 uur

Plaats: De Mantel, St Maartenskerk  Maartensdijk
Nachtegaallaan 40, 3738 EB.

Voor de lunch wordt gezorgd.

Programma
9. 30 uur – 10.00 uur; inloop met koffie/thee

10.00 uur;    – Welkom, overzicht van de aanwezige deelnemers
– Korte inleiding: waar gaat het om in de liturgie?

– Presentatie drie modellen van vieringen / c.q. voorbereiding
– Eerste reactie

11.00 uur;     – Werken in drie of meer subgroepen:
– Korte inleiding op het Magnificat
– Aan het werk

12.30 uur;     – Lunchpauze

13.15 uur;     – Opbrengst, bespreking van mogelijkheden, adviezen en  samenwerking
– Viering rond het Magnificat

16.00 uur      – Afronding

 

Kosten: 10 euro p.p. (ter plekke)

 

Opgave graag voor 15 november bij:
Nicole Buijtendijk, secretariaatolvbilthoven@gmail.com

 

Wij hopen je te zien op 26 november!

 

Anton Sonderman,  St. Maartenskerk Maartensdijk

Wim Jongmans, Maria Koningin Baarn

Nicole Buijtendijk, Onze Lieve Vrouw Bilthoven.

Deel dit artikel!

Comments are closed.