5 MEI WAARDEN OP DE PROEF GESTELD IN ENSCHEDE

Nederland viert op 5 mei a.s. onze waarden van vrijheid, democratie en de universele rechten van de mens.
Enschede voor Vrede en Team Bruggen Bouwen laten weten dat in hun stad Enschede ons streven op de proef wordt gesteld.
Ter discussie staat de komende dagen ons recht op geloofsvrijheid en levensbeschouwing.
Pegida is namelijk van plan om van 21 april tot 6 mei a.s. te demonstreren tegen de bouw van een nieuwe moskee in Enschede en tegen de aanwezigheid van de reeds bestaande moskeeën.
Leden van Enschede voor Vrede en Team Bruggen Bouwen (bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Enschede) bij de moskee Allah’s Huis voor Moslims hun verbondenheid bevestigd met de moslimgemeenschap van deze en de andere moskeeën in Enschede. Samen werken ze tijdens de jaarlijkse Walk of Peace en andere activiteiten aan een open, kleurrijke, tolerante en vreedzame samenleving.
We leven nu in de aanloop naar de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van de nazi-ideologie en -praktijken die zich ook nadrukkelijk richtten op mensen met een in hun ogen afwijkende geloofstraditie en levensstijl. Juist nu willen we daarom handen en voeten geven aan deze solidariteit.
Lees verder op de websites van “Enschede voor vrede” en “Team Bruggen Bouwen” hoe je letterlijk en figuurlijk solidair kunt zijn.

https://www.geloveninsamenleven.nl/archief-artikelen/377-brief-en-bloemen-van-team-bruggen-bouwen-enschede-voor-marokkaanse-moskee
http://www.enschedevoorvrede.nl/

Bericht van ENSCHEDE VOOR VREDE: PEGIDA EN HUN AKTIE
20/04/2018
Via, via (o.a. de gemeente Enschede) hebben we vernomen dat Pegida weer voornemens is om actie te plegen in Enschede. Dit keer is het een actie tegen de bouw van een Turkse moskee, maar bij de Marokkaanse moskee. Pegida wil, vanaf zaterdag 21 april twee weken lang tot 6 mei elke dag, demonstratief vóór de Marokkaanse moskee aanwezig zijn.De gemeentelijke overheid kan de demonstratie niet verbieden, maar heeft Pegida een andere plaats (stationsplein) aangewezen als plek. Volgens uitlatingen van Pegida wil men dit verzoek niet opvolgen
Zij aan zij met moskee-gemeenschap
Enschede voor Vrede gaat, in overleg met het moskeebestuur,van “Allah’s Huis voor Moslims” aan de Tweede Emmestraat in Enschedeter ondersteuning van de moskeegebruikers, zoals vorig jaar is gebeurd, aanwezig zijn op het moskeeterrein van 18.30 tot 20.00 uur.
Ieder is welkom om hier met deze solidariteitsaanwezigheid mee te doen en op deze manier te laten blijken dat wij deze Pegida-actie niet tolereren. Al komt u een keer of een moment; u bent welkom

Deel dit artikel!

Comments are closed.