Category Archives: Nieuws

‘LIED OM VRIJHEID’ Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren De mensen niet die wij nu angstig zijn – Wij zaaiden bronnen uit in de woestijn Wij oogsten zeeën zonder te vervaren. Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten Wij wel wat leven …

‘HONDERD BLOEMEN’ Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Bernard Huijbers Honderd bloemen mogen bloeien. Grond en lucht genoeg voor alle zaden knollen anjelieren. Stenen moeten stenen blijven. Mensen vliegen hoog als goden. Maar de zuring en de klaver mogen bloeien honderdvoud. Korenbloemen, flarden blauwe hemel, vlijmende papaver, morgensterren aan de dijken flemend …

MOGE ONS VERSCHIJNEN tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal Moge ons voor waar verschijnen die genoemd wordt zoon der mensen die gezegd wordt dood maar levend die gehoopt wordt mens voor allen Moge ons verschijnen deze, niet in droom, in stand van sterren,niet als spiegelbeeld in water maar in mensentaal …

‘ER IS NOG ZOMER’ tekst: Judith Herzberg; muziek: Geke Bruijning Er is nog zomer en genoeg wat zou het loodzwaar tillen zijn wat een gezwoeg als iedereen niet iedereen terwille was als iedereen niet iedereen op handen droeg. Dit lied onder de loep genomen door Gerard Swüste ‘Er is nog …

‘Wat in stilte bloeit’ tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon, op de akker, heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, dat wij elkaar verblijden en doen leven, brood van …

Zingeving-atelier 2of3bijEEN, een moment van verdieping en ontmoeting voor geloofsgemeenschappen, hun leden en hun voorgangers. zaterdag 13 mei 2023, van 11.00-13.30 uur in de zaal van de Dominicuskerk, Spuistraat 12 Amsterdam Over traditie, een verdiepend gesprek We hebben het over traditie, over wat van geslacht op geslacht wordt doorgegeven. Over …

DAN ZAL IK LEVEN tekst: Huub Oosterhuis muziek: Bernard Huijbers / Antoine Oomen Dan zal ik leven, dan zal ik leven. Het zal in alle vroegte zijn, als toen. De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. Mijn ogen kunnen het licht verdragen. Ik loop en struikel niet. …

MANUELA KALSKY: OP WEG NAAR VERBINDING – EEN NIEUW WIJ IN NEDERLAND- Het politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke landschap van Nederland is anno 2023 zeer divers. Hoe vinden we te midden van alle diversiteit aan meningen en levensbeschouwingen een ‘nieuw wij’? Ondanks een schijnbaar steeds groter wordende onverschilligheid en het leeglopen …