In gesprek over Spiritualiteit in onze tijd.

In gesprek over Spiritualiteit in onze tijd.

Aanleiding
In september 2024 wordt een congres van de Europese Basisbeweging gehouden op 21 en 22 september in Pesaro (Italië).
Thema is: ‘Naar een open spiritualiteit’.

Graag willen we, vooraf aan dat congres, met jullie in gesprek gaan over de beleving en ontwikkeling van spiritualiteit in onze tijd.

Daarom organiseren wij dit gesprek op donderdag 30 mei a.s.
van 14 u -17 u in de Dominicuskerk Amsterdam, Spuistraat 12
Gespreksinleider is Henk Baars

Meld je aan via info@tweeofdriebijeen.nl
Deelname is gratis

Om te beginnen met een aantal gespreksaanleidingen / vragen:
1. Welke zin en betekenis heeft spiritualiteit in je eigen leven?
2. Raak je weleens in gesprek met anderen over spiritualiteit?
3. Hoe leeft spiritualiteit in jouw geloofsgemeenschap? En geven jullie daaraan betekenis in nieuwe rituelen?
4. Speelt spiritualiteit in jouw maatschappelijke omgeving een rol?

INFO over het Basisbeweging congres in Pesaro:
Ter vergadering zullen wij je verder informeren over het programma in Pesaro en hoe je er zelf wellicht ook aan kan deelnemen.

Hierna uitspraken / gedachten over Spiritualiteit ter overweging:

1.
De oudste spiritualiteit
van de westerse beschaving gaat over:
Inleving, begrip, respect, solidariteit tussen mensen is het perspectief van onze beschaving. Dat je leert denken vanuit anderen, met name vanuit die anderen die nietig zijn, bedreigd, op de vlucht, arm. Dat je leert kijken naar deze wereld met de ogen van de arme, de vluchteling, de ontheemde voor wie de wereldonveilig en bedreigend is.
Dat is beschaving.

Huub Oosterhuis Roodkoper nov.2008

2.
Wij, mensen, zijn, net als alle wezens, ook de kinderen van de creatieve harmonie van het universum, kinderen van de Aarde, van de evolutie van het leven binnenin. We waren begiftigd met rationele en emotionele, technologische en symbolische vermogens, schijnbaar superieur aan de rest van de wezens die tot nu toe op deze planeet zijn geboren. Toch is het alsof de aarde, door een fatale fout van de evolutie, ons heeft beroofd van het hoogste goed: harmonie met onszelf en met de anderen.

José Arregi zie www.josearregi.com

3.
“Zij die de gave hebben
om dieper te zien,
kunnen voorbij de vorm kijken
en zich concentreren
op het wonderbaarlijke aspect
dat achter elke vorm schuilgaat
en dat leven wordt genoemd”.

Hilma af Klint (1862-1944) / was een Zweedse schilder

4.
Misschien rest de mens nog tijd om een nieuwe spiritualiteit
geboren te doen worden.
Een oecumene van aarde.
Een wereldhuishouden waarin mensen samenleven met elkaar en met alle levenssoorten in de tuin van Moeder Aarde.
Zij is geen godin. Zij is die zij is, aarde.
Zij is niet in de hemel. Zij is waar wij zijn, verifieerbaar en materieel, dat is moederlijk. Wij zijn van haar natuur, uit haar geboren.

Herman Verbeek / Roodkoper, november 2008

5.
In de bestaande
monotheïstische godsdiensten,
die van joden, christenen, moslims,
is de hemelgod
schepper, voorziener, beslisser, heerser.
Hij is man.
Wij weten nu dat goden
altijd geschapen zijn door mensen,
naar hun beeld en gelijkenis.
Een patriarchale autoritaire hiërarchische cultuur
brengt masculiene godheden voort
die op hun beurt weer die mannenwereld,
bevestigen en heiligen.
Zo is het in culturen, zo is het bij ons.

Herman Verbeek / Roodkoper, november 2008

6.
Een definitie
Spiritualiteit is een geestelijk fijnstoffelijk werkgebied dat zich bezighoudt met het pure bewustzijn
1. Het is een persoonlijke zoektocht naar betekenis en doel in het leven
2. Spiritualiteit verwijst naar een dimensie van het leven die een gevoel van verbondenheid omvat met iets dat groter is dan jezelf, zoals de natuur, het goddelijke of de ultieme realiteit
3. Het houdt vaak een zoektocht in naar zin en doel in het leven, en kan oefeningen zoals meditatie of gebed omvatten

7.

Muziek heeft de kracht om harten van mensen met elkaar te verbinden en overstijgt taal en grenzen.
Sejii Ozawa, dirigent

Deel dit artikel!

Comments are closed.