Symposium: In vrede samenleven….

Datum: za 22 sept 2018 13:30 – 16:30
Locatie: Janskerk | Plaats: Utrecht, Nederland

In september 2018 brengt de Syrisch-katholieke priester Jacques Mourad op uitnodiging van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken een bezoek aan Nederland. In Syrië en Irak zet Jacques Mourad zich in voor vrede en interreligieuze dialoog. In dit symposium proberen we de verbinding te leggen tussen interreligieuze dialoog in het Midden-Oosten en in Europa.

De Syrisch-katholieke monnik Jacques Mourad was overste van het klooster Mar Elian in Syrië. Op 21 mei 2015 werd hij in de stad Qaryatayn door IS ontvoerd. Hij overleefde vijf maanden gevangenschap in Raqqa en Qaryatayn. Hij werd door moslimvrienden bevrijd. Sinds zijn bevrijding zet hij zich onvermoeibaar in voor vrede en interreligieuze dialoog in Irak en Syrië.

p. Jacques Mourad is nu verbonden met het Mar Musa-klooster Maria Aladhra te Sulaymaniyah, binnen het bisdom Kirkuk/Sulaymaniyah. Utrecht heeft sinds 2002 contact met de Iraakse dominicaan en aartsbisschop van Kirkuk, Yousif Thomas Mirkis. Utrecht steunt de opvang te Kirkuk van studentenvluchtelingen: moslims, christenen en yezidi, die samenleven voor hun studie en voor een toekomst van vrede.

Utrecht is in 2018 een nationale plek voor een „Walk of Peace” in het kader van de Nationale vredesweek en het programma „Pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede” van de Wereldraad van Kerken

Op dit symposium zullen drie sprekers het woord voeren. p. Jacques Mourad zal spreken over zijn ervaringen op het gebied van de interreligieuze ontmoeting en dialoog in Syrië en Irak. Dhr. Rasit Bal en prof. dr. Marcel Poorthuis zullen spreken over godsdienstvrijheid, verdraagzaamheid en interreligieuze dialoog in Nederland.

Programma
13.30 Opening door prof. dr. Marcel Sarot

13.35 Yosé Höhne Sparborth, Inleiding op vraagstelling van symposium

13.45 p. Jacques Mourad, Praktische ervaringen met interreligieuze ontmoeting en dialoog tussen christenen en moslims in Syrië en Irak

14.15 Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

14.30 Dhr. Rasit Bal, Inzet van moslims in Nederland voor interreligieuze dialoog en verdraagzaamheid.

14.55 Pauze

15.20 Prof. dr. Marcel Poorthuis Vrijheid van godsdienst en interreligieuze dialoog in Nederland – Vragen en uitdagingen.

15.45 Vocaal Theologen Ensemble

16.00 Vragen en discussie

16.30 Vocaal Theologen Ensemble

16.45 Afsluiting

Betrokken organisaties en instellingen

Tilburg School of Catholic Theology, Kerk en Vrede, Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken, r.-k. parochie Utrecht, EUG, Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie, Mensen met een Missie, Cordaid, Pax, Raad van Kerken in Nederland, Katholieke Vereniging voor Oecumene

Sprekers

Rasit Bal is voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid en politiek behartigt. Hij was tot voor kort docent en coördinator van de imam-opleiding van Inholland. Hij is promovendus aan de universiteit van Amsterdam.

p. Jacques Mourad is priester van de Syrisch-katholieke Kerk. Hij werkt bekend vanwege zijn ontsnapping uit gevangenschap van IS in 2015. Hij is verbonden aan het Mar Musa klooster Maria Aladhra te Sulaymaniyah in het bisdom Kirkuk. Hij verblijft tijdelijk in Rome.

Prof. dr. Marcel Poorthuis is hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is lid van de Katholieke Raad voor het Jodendom en bestuurslid van het fonds ParDeS: Joodse wijsheid in de hedendaagse wereld.

Aanmelding en kosten
U kunt zich opgeven voor deze dag via secretariaat@oecumene.nl. Een vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de kosten is welkom op rekening NL73 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. In vrede samenleven.

Tijdens het symposium op 22 september wordt een collecte gehouden voor het werk van p. Jacques Mourad in Irak.

INFORMATIE
Telefoon 07-7370026
Email secretariaat@oecumene.nl
Website www.oecumene.nl
Adres Janskerkhof 26
3512 BN Utrecht, Nederland

http://www.oecumene.nl/kalender/agenda/117-symposium-in-vrede-samenleven

Deel dit artikel!

Comments are closed.