VERRASSEND, VERDIEPEND, VRUCHTBAAR, COLLEGIAAL

IMPRESSIE van het VOORGANGERS ATELIER van 2of3bijEEN

Op 22 januari jl waren voorgangers van 11 geloofsgroepen bij elkaar om praktisch invulling te geven aan het thema ‘intervisie’. Vanwege het winterweer moesten 3 geloofsgroepen verstek laten gaan.
Twee voorgangers brachten ieder een casus in ter bespreking met de collega’s. Methodisch werden de twee gesprekken gestructureerd geleid door Juut Meijer van de Dominicus Amsterdam en Jasja Nottelman van de EUG/Janskerkgemeenschap Utrecht.
In de 2 casussen ging het over het thema ‘distantie en nabijheid’ in enerzijds groepsprocessen in geloofsgemeenschap en anderzijds over de intensiteit van begeleiding van dementerende groepsleden.
Aanwezig waren voorgangers (professionals en leken) van de volgende geloofsgroepen:
Ekklesia Den Haag, Laatdiensten Alkmaar, De Duif Amsterdam, Westfriese Ekklesia, De Haagse Dominicus, Ekklesia Leiden, Stadsklooster Antonius Utrecht, ‘t Eikske Landgraaf, Studenten Ekklesia Amsterdam, Dominicus Amsterdam, EUG/Janskerkgemeenschap Utrecht.

Enige reacties:

– Stilstaan bij eigen rol en keuzes in processen en begeleiding, bewustwording gedachten en gevoelens. Zinvol om praktijk te delen met collega’s. Voortzetting gewenst. (GDB)

– In een goede sfeer van openheid zo met elkaar spreken leverde niet alleen voor degene die de casus inbracht iets op, maar voor ons allemaal! (JN)

– Het gespreksproces binnen de afzonderlijke groepen laat zich niet verslaan en dat hoeft ook niet. Ieder neemt daar ongetwijfeld het zijne/hare van mee zoals bleek in de plenaire afronding. Het is wenselijk om af en toe in intervisieverband te focussen en feedback te ontvangen op je functioneren en dat van de eigen lokale geloofs-groep. Ontwikkelingen en problemen kunnen worden gemeld en waar behoefte aan is (verdieping). Lerend aan elkaar dus en het kan betrekking hebben op veel aspec-ten zoals in de uitnodiging van 2of3bijEEN al werd gesuggereerd. Gezamenlijk von-den we dat het ‘smaakte naar meer’. ( ADG)

Deel dit artikel!

Comments are closed.