Wat is wijsheid? – Studiedag en boekpresentatie


Wat is wijsheid? – Studiedag en boekpresentatie

In februari verschijnt bij Skandalon Uit het leven gegrepen, Salomo’s Spreuken, Prediker en Hooglied vertaald en toegelicht door Gerard Swüste. Het boek heeft eenzelfde formule als het in 2015 verschenen boek Altijd hetzelfde lied, dat inmiddels de vijfde druk beleeft.

Op vrijdag 14 februari wordt Uit het leven gegrepen gepresenteerd op een studiedag in Zwolle. Met het kersverse boek in de hand gaan we dan meteen aan de studie. Na korte inleidingen van Claartje Kruijff, Iemke Epema en Arnoldien van Berge buigen we ons in werkgroepen over de teksten om te zien of ze ons inderdaad wijsheid te bieden hebben.

Vrijdag 14 februari 2020 | 14.00u – 21.00u
Dominicanenklooster Assendorperstraat 29 Zwolle
Kosten: € 65,- inclusief kloostermaaltijd en boek (met korting)
Aanmelden https://www.kloosterzwolle.nl/programma/wat-is-wijsheid

14.00u Koffie en thee
14.30u Inleiding
Presentaties van Claartje Kruijff, Iemke Epema en Arnoldien van Berge
15.30u theepauze
15.45u workshop 1
16.45u workshop 2
17.45u avondgebed met de kloostergemeenschap en daarna eten
19.45u boekpresentatie van en met Gerard Swüste en slotgesprek
21.00u afsluiting

Claartje Kruijff werkt als ‘vernieuwingspredikant’ in de Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum. In 2016 verscheen van haar hand het boek Leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar een betekenisvol leven’. In 2017 was zij ‘Theoloog des Vaderlands’.

Iemke Epema is als predikante van de Protestantse Kerk in Nederland verbonden aan de protestantse gemeente te Zwolle (Oosterkerk). In 2018 promoveerde zij op het proefschrift Niets gaat ooit verloren, een studie naar transcendentie en transformatie in het denken van Charles Taylor, als boek verschenen bij Skandalon.

Arnoldien van Berge is tot aan haar pensionering als docente bijbelwetenschappen en als supervisor verbonden geweest aan verschillende Hogere beroepsopleidingen in Amsterdam en van 1977-1982 aan de Theologische Hogeschool te Makassar-Indonesië. Zij is, parttime, van 1991-1998, predikant geweest in Blokzijl. Zij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Tot voor kort was zij vaste gastvoorganger in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en in verschillende Amsterdamse kerkelijke gemeenten.
Gerard Swüste is theoloog. Hij werkte bij de KRO-Radio voor diverse programma’s zoals Kruispunt-Radio, Het Klooster, Echo, Theater van het Sentiment en in verschillende leidinggevende functies. Sinds 1976 is hij, onder andere als voorganger, actief in de Amsterdamse Dominicus.

Spreuken, Prediker en Hooglied staan op naam van koning Salomo. Het is niet waarschijnlijk dat Salomo werkelijk de auteur is van deze boeken. Ze bevatten wijsheid, de wijsheid waar Israël trots op is en die zich laat verzamelen onder de naam van Salomo, de koning die beroemd was om zijn wijsheid.

Spreuken, Prediker en Hooglied zijn poëtische boeken. Ze zijn verschillend van inhoud en stijl, maar de grote overeenkomst is dat ze geschreven zijn van mens tot mens. In deze boeken nauwelijks verwijzingen naar de grote daden van de Levende, schepping, uittocht, nieuw land, maar levenslessen die worden doorgegeven van generatie op generatie. Respect voor de Levende is daarbij de basis van alle wijsheid en van een goed leven, maar de rol van de Levende blijft beperkt. Deze drie boeken zijn uit het leven gegrepen.

Spreuken wijst de weg door het leven, sommigen noemen het ‘Tora in praktijk’. En Spreuken is het bijbelboek dat zeer uitdrukkelijk zegt dat Wijsheid een vrouw is, de vrouwelijke kant van God. Prediker probeert je aan te leren de dingen ook eens van een andere kant te bekijken, niet vast te zitten in je denkbeelden; en zoeken naar de zin van het leven blijft zinvol, ook al vind je uiteindelijk niet wat je zoekt. En het Hooglied is een mystieke lofzang op de liefde, die goddelijke kracht die in mensen huist.

Deel dit artikel!

Comments are closed.