Category Archives: Nieuws

‘ZEVENMAAL – gehoord in psalmen’ tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren kleingekregen uitgeworpen wordt een mens om mens te worden. Zeventig maal zeven bomen zullen bloeien waar wij wonen, licht zal op het water stromen, licht zal op het water stromen. Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw …

“Gij zijt voorbijgegaan” tekst Huub Oosterhuis; muziek: Jean Tabourot Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht, De vonken van uw naam zijn ogen in ons hart. In flarden hangt uw woord om onze wereld heen, Wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed. Gij zijt voorbijgegaan, een …

‘HET LIED VAN DE MENSENZOON’ en Filippenzen 2, 6-11 Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Beeld en gelijkenis van Hem die leeft Een mensenzoon Heeft hij geen macht begeerd, geen aanzien, Als een god En heeft zich niet aan de gestalte Dezer wereld onderworpen. Heeft niet roofzuchtig voor zichzelf geleefd …

DE DISGENOTEN tekst: Ida Gerhardt muziek: Tom Löwenthal Het simpele gerei, het brood dat is gesneden, de stilte, de gebeden. Want de avond is nabij. Uit tranen en uit pijn dit samenzijn verkregen: bij sober brood de zegen twee in uw naam te zijn. Waar aan de witte dis uw …

‘LIED AAN HET LICHT’ Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Antoine Oomen Licht dat ons aanstoot in de morgen Voortijdig licht waarin wij staan. Koud, één voor één en ongeborgen, Licht overdek mij, vuur mij aan. Dat ik niet uitval, dat wij allen Zo zwaar en droevig als wij zijn Niet uit …

‘GEZEGEND DE ONZIENLIJKE’ Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Bernard Huijbers Gezegend de onzienlijke Gezegend de verborgene Gezegend de levende Dag liefde die dorstig maakt Licht dat ziende maakt. Gezegend mensen die goed zijn De hand die niet slaat De mond die niet verraadt De vriend die zijn vriend niet verloochent. Gezegend …