Leerhuis: Alles voor Allen

Ekklesia Amsterdam organiseert: Leerhuis: Alles voor allen

Gesprekken naar aanleiding van

‘Huub Oosterhuis, Alles voor allen. Een nieuwe catechismus (Uitgeverij Kok, 2016)’
onder leiding van samensteller Kees Kok.

In de Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam.

Bij voldoende deelnemers in twee parallelle sessies, op maandagmiddag (14.00-16.00 u) en op woensdagavond (20.00-22.00 u).

1) 2 en 4 oktober: Een catechismus? (inleiding) – Wat wordt door wie ‘god’ genoemd (vooraf lezen pagina 1-39);

2) 16 en 18 oktober: Religie, mystiek, navolging
(lezen pagina 40-60 en 142-160)

3) 30 oktober en 1 november: Jezus en ‘zijn’ Thora
(lezen pagina 62-111)

4) 13 en 15 november: De geest in de ekklesia
(lezen pagina 112-140 en 161-186)

Er wordt van uitgegaan dat de deelnemers de aangegeven gedeelten hebben gelezen. Aan het begin van elke bijeenkomst worden de vragen die zijn naar aanleiding van de tekst hebben geïnventariseerd en zoveel mogelijk besproken.

Deelname: € 15 euro per keer; samen € 60 euro (inclusief koffie/thee). De cursus start bij 20 cursisten (per sessie). Als dat zo uitkomt, kan men de maandag en woensdag afwisselen.

Opgave voor 1 september 2017 bij Pauline van der Linden:
pauline.vanderlinden@denieuweliefde.com

Deel dit artikel!

Comments are closed.