Lutherjaar: Oecumenische aktiviteiten Tilburg

Jaar van de Oecumene 31 oktober 2016 – 31 oktober 2017

Jaarprogramma

De activiteiten die de Ekklesia Tilburg samen met de Petrus en Pauluskerk (RK) en Protestantse Gemeente Tilburg e.o. organiseren in het kader van het Lutherjaar.

Woensdag 23 november 2016
Petrus en Pauluskerk
20.00-22.00u
Entree: € 5,-
“Luther voor dummies”

Lezing door ds. Dick Wursten van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Hij is theoloog, predikant en pedagogisch adviseur

 

Zaterdag 10 december 2016
Petrus en Pauluskerk, 18.00u
Toegang vrij
Oecumenische Taizéviering
in de Advent
Woensdag 14 december 2016
Petrus en Pauluskerk
20.00-22.00u
Entree: € 5,-
“Bijbel in de Nederlanden”

Lezing door prof. dr. Wim Weren,

emeritus-hoogleraar Bijbelwetenschap en decaan aan de UvT. Hij werkte mee aan de geheel herzien uitgave van de Willibrordvertaling (KBS)

 

Zaterdag 17 december 2016
Utrecht, Catharijne Convent.13.30 verzamelen in museumKosten: toegang museum + toeslag rondleiding € 3,-Graag aanmelden 
Excursie naar de tentoonstelling “Heilig Schrift – Tanach, Bijbel en Koran”

in museum Catharijneconvent, Utrecht

 

Info: zie www.catharijneconvent.nl

 

Woensdag 18 januari 2017

Opstandingskerk

18.00-20.00u

kosten: € 5,-

Graag aanmelden

 

Tafelpraat

Luther was een groot eter en prater aan tafel. Economie, opvoeding, oecumene en de bijbel. Veel komt op tafel. We gaan eten met elkaar en praten met Luther in de kring

 

Zondag 22 januari 2017

Opstandingskerk, 16.30u

toegang vrij

 

 

 

 

Oecumenische Taizéviering
in de Bidweek voor de Eenheid
Februari 2017

Opstandingskerk

Expositie van de meditatieve schilderijen die Jeltje Hoogenkamp heeft gemaakt bij Lutherliederen

 

Woensdag 15 februari 2017

Opstandingskerk

20.00-22.00u

Entree: € 5,-

“De lichte Luther”

Lezing over Luther en zijn omgang met kunst, gedichten, muziek en tafelgesprek

 

Woensdag 22 februari 2017

Petrus en Pauluskerk

20.00-22.00u

Entree: € 5,-

“De verbeelding van het geloof in de reformatietijd.”

Lezing door dr. Marcel Gielis, emeritus docent geschiedenis van kerk en theologie aan de UvT

 

Zaterdag 11 maart 2017

Petrus en Pauluskerk

Aanvang: 14.00u

 

Oecumenische Korenmiddag waarop koren elkaar ontmoeten en aansprekende liederen uit hun traditie ten gehore brengen

 

Zaterdag 25 maart 2017

Petrus en Pauluskerk, 18.00u

Toegang vrij

 

Oecumenische Taizéviering

In de Veertigdagentijd

Woensdag 5 april 2017

Opstandingskerk

20.00-22.00u

Entree: € 5,-

 

Filmavond “Luther”

Een verfilmde biografie

Zaterdag 13 mei 2017

Dordrecht

€ 2,50

 

Stadswandeling door Dordrecht,

verzorgd door gidsen van Gilde Dordrecht. Aanvangstijd volgt later

 

Zaterdag 24 juni 2017

Start bij Opstandingskerk

Aanvang 14.00u

Kerkenpad door Tilburg-West

Een (be)zoektocht langs kerkgemeen-schappen georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg

 

Op 31 oktober 1517 heeft Luther 95 stellingen tegen het misbruik van aflaten op de deur van de slotkapel in Wittenberg gespijkerd. Zijn actie wordt als het begin van de Reformatie gezien. Wat hebben we in die “500 jaar” geleerd en wat moet nog veranderen?

De Petrus en Pauluskerk, de Protestantse gemeente te Tilburg e.o. en de Ekklesia Tilburg organiseren in het kader van het “Jaar van de Oecumene” een gezamenlijk programma met lezingen, tentoonstellingen, excursies, en natuurlijk ook momenten om samen te bidden en te zingen.

Wat was vijfhonderd jaar geleden de reden voor de breuk of scheuring? Niemand wilde de breuk eigenlijk. Ook Luther niet.

Is het geen tijd voor alle christenen om de handen ineen te slaan en te werken aan een betere wereld voor iedereen?

We organiseren in Tilburg maandelijks verschillende vormen van ontmoeting om bij deze vragen stil te staan.

Paus Franciscus reist op maandag 31 oktober 2016 naar het Zuid-Zweedse Lund om met de lutheranen 500 jaar Reformatie en 50 jaar oecumenische dialoog herdenken. Daarmee begint ook voor ons het “Jaar van de Oecumene” waarin we met elkaar in gesprek gaan.

 

Petrus en Pauluskerk

Vierwindenlaan 9-11

5037 MN Tilburg

Tel. 013-4670580

www.parochiedegoedeherder.nl

 

Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8

5037 DC Tilburg

www.pkn-tilburg.nl

www.ekklesiatilburg.nl

 

Informatie, contact en opgave:

scriba@pkn-tilburg.nl

Petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl

info@ekklesiatilburg.nl

Deel dit artikel!

Comments are closed.