Samen nadenken en leren

SAMEN NADENKEN EN LEREN

Een bijzonder en gratis programma aanbod voor uw eigen gemeenschap:
REIZEND MAATSCHAPPELIJK ATELIER

Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken (www.marienburgvereniging.nl) en 2of3bijEEN, netwerk van geloofsgemeenschappen in onafhankelijke en vrije opstelling (www.tweeofdriebijeen.nl) bieden een reizend maatschappelijk atelier aan rond het thema:

ONTMOETINGEN VAN MOSLIMS EN CHRISTENEN:
NUTTIG, NODIG OF OVERBODIG?

Er klinken verschillende stemmen uit het Midden Oosten. Wat zeggen deze stemmen ons? Hoe denken wij erover? Wat kunnen wij leren over communicatie, dialoog, tolerantie?
Het atelier is bedoeld voor groepen en gemeenschappen die al zoekend op weg willen gaan naar een leefbare wereld voor iedereen.
De begeleiding berust bij Yosé Höhne-Sparborth en Julia van Wel, en bij Mark Akkerman of Wendela de Vries van ‘Stop de Wapenhandel’.
KEUZE: Een groep of groepen uit een regio kunnen kiezen voor een programma voor één of voor twee dagdelen.

KEUZE voor AANBOD 1: Een programma voor twee dagdelen, overdag.
’s Ochtends worden fragmenten voorgelezen uit het boek ‘Uit liefde voor de Islam’ van Paolo Dall’Oglio, een jezuïet die in Mar Moussa in Syrië een kloostergemeenschap stichtte waar moslims en christenen samen de liefde voor de islam in praktijk brengen. Paolo is vier jaar geleden door IS gevangen genomen. Niet bekend is of hij nog leeft. In twee of drie groepen praten we door over de gemeenschap in Mar Moussa, zo mogelijk met mensen die er geweest zijn, en wisselen we praktijken en ervaringen uit, uit onze eigen leefomgeving. Wat vinden wij belangrijke vragen als het gaat om de communicatie en dialoog moslims-christenen?
‘s Middags na de lunch kijken we naar een film van 16 minuten, van een interview met Jacques Mourad, een monnik van Mar Moussa, die door Assad en later door IS gevangen genomen is, en nu in Irak woont. Mourad spreekt over de vervolging van yezidi’s, alevieten, soenieten en christenen, en pleit voor beëindiging van alle oorlog en geweld. Hij meent dat iedereen iets kan doen voor de vrede, o.a. door het stoppen van de wapenproductie. In twee of drie groepen bespreken we de film, staan we stil bij de beeldvorming over het Midden Oosten via de media, en zoeken we naar handvatten voor vredesonderhandelingen.
Met een korte impressie over de vredeskansen in het Midden Oosten, sluit Yosé de dag af. In september 2017 keerde zij terug van een bezoek van zes weken aan Irak. Het was de 10e keer dat zij dat land bezocht.

KEUZE voor AANBOD 2: Het programma voor één dagdeel
Het programma kan ook op één morgen, middag of avond gegeven worden gegeven.
Een voorbeeld: Het avondprogramma ziet er als volgt uit.
20.00 uur: Opening: enkele korte passages uit „Uit liefde voor de Islam” van Paolo Dall’Oglio
20.15 uur: pleinair één vraag bespreken: kunnen persoonlijke en religieuze ontmoetingen van moslims en christenen de vrede in de wereld bevorderen?
20.20-20.40 uur: Film „Jacques Mourad vraagt ons” (16 minuten)
20.40 -21.00 uur: pauze met koffie en thee
21.00 uur: in twee of drie groepen de volgende vragen bespreken;
1.-Hebben wij er belang bij om christenvervolging aan de kaak te stellen?
2.-Hebben wij er belang bij om liefde voor de islam en gastvrijheid te propageren?
3.-Hebben wij een juist beeld van de situatie en de geschiedenis van het Midden-Oosten?
4.-Kan/moet de samenwerking met dictatoriale regiems in het Midden-Oosten worden verbroken?
5.- Kan/moet de wapenproductie worden gestopt?
21.40 uur: nagesprek, plenair
21.55 uur: afsluiting door Yosé met een korte impressie over de vredeskansen in het Midden Oosten. In september keerde zij terug van een 10e bezoek van 6 weken aan Irak.
22.00 uur: einde van de avond
Is, nadat je meegedaan hebt met het atelier, je antwoord op de vraag of ontmoetingen van moslims en christenen nuttig, nodig of overbodig zijn, hetzelfde gebleven of veranderd?
ORGANISATIE
2of3bijEEN en Mariënburg zorgen voor de begeleiders die in overleg met de plaatselijke gemeenschap(pen) het programma verzorgen. De plaatselijke gemeenschap zorgt voor: de ruimte waar het programma gegeven kan worden, de aankondigingen in de regio en de werving van deelnemers, de koffie en thee in de pauze, en de maaltijd wanneer gekozen wordt voor een maatschappelijk atelier van twee dagdelen. Het maatschappelijk atelier is bedoeld voor de leden van de plaatselijke gemeenschap(pen) die de organisatie van het atelier op zich nemen. Daarnaast zijn ook andere belangstellenden welkom.
Informatie en aanmelding: Julia van Wel (j.v.wel@live.nl) of Yosé Höhne-Sparborth (yosehohnesparborth@gmail.com)

Deel dit artikel!

Comments are closed.