Category Archives: Lied van de Maand

‘ANDER, OUDER’ Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen Ander, ouder, iemand in ons verborgen: plotseling oplaaiend vuur van visioenen, aanschijn der aarde vernieuwend. Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare die ons weten doet wat wij niet weten, wat onmogelijk is bij mensen en goden. Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij, in onze …

‘OM WARMTE’ Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Wilfred Kemp Om warmte gaan wij een leven Gaan wij over de zee Vliegen wij langs de hemel, Om iemand gaan wij een leven Met licht en met donker mee Vogeltje van de bergen,| Waar gaat de tocht naar toe? Om warmte wil ik …

Het lied “Die om mij smeekt” tekst Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal Die om mij smeekt Die ik heb afgeweerd Zolang ik kon. Die mij niet sleurde, niet duwde, maar wenkte Over uw drempel. Die de sluier van mijn angst Niet scheurde, maar optilde. Die met enkel uw stem mij …

‘ZEVENMAAL – gehoord in psalmen’ tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren kleingekregen uitgeworpen wordt een mens om mens te worden. Zeventig maal zeven bomen zullen bloeien waar wij wonen, licht zal op het water stromen, licht zal op het water stromen. Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw …

“Gij zijt voorbijgegaan” tekst Huub Oosterhuis; muziek: Jean Tabourot Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht, De vonken van uw naam zijn ogen in ons hart. In flarden hangt uw woord om onze wereld heen, Wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed. Gij zijt voorbijgegaan, een …

‘HET LIED VAN DE MENSENZOON’ en Filippenzen 2, 6-11 Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Beeld en gelijkenis van Hem die leeft Een mensenzoon Heeft hij geen macht begeerd, geen aanzien, Als een god En heeft zich niet aan de gestalte Dezer wereld onderworpen. Heeft niet roofzuchtig voor zichzelf geleefd …

DE DISGENOTEN tekst: Ida Gerhardt muziek: Tom Löwenthal Het simpele gerei, het brood dat is gesneden, de stilte, de gebeden. Want de avond is nabij. Uit tranen en uit pijn dit samenzijn verkregen: bij sober brood de zegen twee in uw naam te zijn. Waar aan de witte dis uw …