Category Archives: Lied van de Maand

STAAN IN LICHT – EEN DUBBELLIED Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen Waarom, wanneer uit welke luchtlaag uit hoe diep luchtledig werden wij zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij. Dag van vandaag: vervreemd, hereigend zoekgeraakt hervonden – wie zijn wij? Liefde ternauwernood …

Het lied ‘Altijd aanwezige’ tekst: Simone Huisman; muziek: Tom Löwenthal Altijd Aanwezige Cirkel en kern Van mijn leven Jij trekt aan en omhult. Ruimte van liefde Nodig mij uit Om binnen te gaan. Dit lied onder de loep genomen door Gerard Swüste Zo’n tekst als ‘Altijd Aanwezige’ moet je eigenlijk …

‘Het lied van alle dagen’ Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Antoine Oomen Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze. Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen, nooit andere goddelozer mensen dan wij. Maar er was daglicht, alle dagen, wat ook gebeurde, alsof wij liepen over een onzichtbaar …

IK ZAL NIET RUSTEN tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen Ik zal in mijn huis niet wonen, ik zal op mijn bed niet slapen, ik zal mijn ogen niet dicht doen, ik zal niet rusten, geen ogenblik, voordat ik heb gevonden: een plek waar Hij wonen kan, een plaats om …

MET NIETS VAN NIETS tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen / Tjeerd Oosterhuis Met niets van niets zijt Gij begonnen, hebt sprakeloos het licht gezegd, de tijd bepaald, het land gewonnen, de zeeën op hun plaats gelegd. De ban der duisternis gebroken – en het werd morgen, dag na dag, …

SACRAMENT VAN HOOP tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen Zoudt Gij ooit mij beschamen? Zend uw licht en uw trouw. Doe mij gaan op uw weg. Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt. Jezus uw gerechte indachtig delen wij dit brood en deze beker, sacrament van hoop dat niets onmogelijk …

WOORD LICHT LEVEN tekst: Franck Ploum; muziek: Arjan van Baest Woord wordt vlees, daad van belofte. Woord en daad, leven gevend licht schijnend in de duisternis. En duisternis heeft het licht niet overmeesterd. Levend woord, licht voor de wereld. Woord, licht, leven, worden vlees en bloed in solidaire trouw. En …

DAT PRACHTHUIS tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal Dat prachthuis dat daar staat, op Groene Heuvel, dat Huis van jou waar alles welkom is, waar alles woont. Onrustig is mijn hart onstuimig heb ik naar deze plek verlangd. Mogen wij hier zijn? Wij mogen Dat prachthuis dat daar staat, op …