Category Archives: Lied van de Maand

‘HET LIED VAN DE MENSENZOON’ en Filippenzen 2, 6-11 Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Beeld en gelijkenis van Hem die leeft Een mensenzoon Heeft hij geen macht begeerd, geen aanzien, Als een god En heeft zich niet aan de gestalte Dezer wereld onderworpen. Heeft niet roofzuchtig voor zichzelf geleefd …

DE DISGENOTEN tekst: Ida Gerhardt muziek: Tom Löwenthal Het simpele gerei, het brood dat is gesneden, de stilte, de gebeden. Want de avond is nabij. Uit tranen en uit pijn dit samenzijn verkregen: bij sober brood de zegen twee in uw naam te zijn. Waar aan de witte dis uw …

‘LIED AAN HET LICHT’ Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Antoine Oomen Licht dat ons aanstoot in de morgen Voortijdig licht waarin wij staan. Koud, één voor één en ongeborgen, Licht overdek mij, vuur mij aan. Dat ik niet uitval, dat wij allen Zo zwaar en droevig als wij zijn Niet uit …

‘GEZEGEND DE ONZIENLIJKE’ Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Bernard Huijbers Gezegend de onzienlijke Gezegend de verborgene Gezegend de levende Dag liefde die dorstig maakt Licht dat ziende maakt. Gezegend mensen die goed zijn De hand die niet slaat De mond die niet verraadt De vriend die zijn vriend niet verloochent. Gezegend …

‘ONZE HULP IN DE NAAM – Psalm 121:2’ Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Tom Löwenthal Onze hulp in de naam die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in lengte van dagen. Die sprak ‘er zij licht’, die zag dat het goed was die nooit laat varen het werk …

‘BLIJF NIET STAREN’ Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Bernard Huijbers Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet? Dit lied onder de loep genomen door Gerard Swüste Het lied Blijf niet …

HOE VER TE GAAN? tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? Nooit meer gebaande. Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend. Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar. Kreupelen, blinden. Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft. De zon …

HERSCHEP ONS HART tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal Herschep ons hart, heradem ons verstand, Dat wij elkaar behoeden en doen leven. Maak ons tot uw gemeente. Wees de stem die ons geweten wekt. Verberg U niet, Verberg U niet. Dit lied onder de loep genomen door Gerard Swüste Een …

‘VRIENDELIJK LICHT’ Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heengeslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij …