Category Archives: Lied van de Maand

SACRAMENT VAN HOOP tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen Zoudt Gij ooit mij beschamen? Zend uw licht en uw trouw. Doe mij gaan op uw weg. Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt. Jezus uw gerechte indachtig delen wij dit brood en deze beker, sacrament van hoop dat niets onmogelijk …

WOORD LICHT LEVEN tekst: Franck Ploum; muziek: Arjan van Baest Woord wordt vlees, daad van belofte. Woord en daad, leven gevend licht schijnend in de duisternis. En duisternis heeft het licht niet overmeesterd. Levend woord, licht voor de wereld. Woord, licht, leven, worden vlees en bloed in solidaire trouw. En …

DAT PRACHTHUIS tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal Dat prachthuis dat daar staat, op Groene Heuvel, dat Huis van jou waar alles welkom is, waar alles woont. Onrustig is mijn hart onstuimig heb ik naar deze plek verlangd. Mogen wij hier zijn? Wij mogen Dat prachthuis dat daar staat, op …

NAAMLOOS SCHOOIERT LIEFDE tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen Naamloos schooiert liefde langs de wegen. Die beweegt de zon en alle sterren, naamloos schooiert liefde langs de wegen, ziet de mensenkinderen al van verre, zoekt hen op in hun bezeten dromen, wekt hun rede weer, hervindt hun namen, temt de …

DEZE WOORDEN tekst: Huub Oosterhuis muziek: Tom Löwenthal Deze woorden aan jou opgedragen hier en heden prent ze in je hart, berg ze in het binnenst van je ziel, leer ze aan je kinderen. Herhaal ze, thuis en onderweg, waar je ook bent als je slapen gaat en als je …

VAN GROND EN VUUR tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen Van grond en vuur zult Gij ons maken, hoog op rotsen, aan levens water, van geur en smaak, van licht en stem, uw evenbeeld. Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid geslagen, het zal geschieden, zegt Hij, dat zij …

‘TIJD VAN LEVEN’ tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Genève 1551 / Henri Heuvelmans   Tijd van vloek en tijd van zegen, tijd van droogte, tijd van regen, tijd van oogsten, tijd van nood, tijd van stenen, tijd van brood, tijd van liefde, nacht van waken, uur der waarheid, dag der dagen, …