Category Archives: Nieuws

Delen Achter De Duinen bestaat 5 jaar. Een lustrumjaar zelfs. Is dat iets om te vieren? Nee, eigenlijk niet, want de armoede neemt niet echt af, zeker in Den Haag niet. En daar gaat het in deze nota om.

Vanuit drie geloofsgemeenschappen willen we je uitnodigen deel te nemen aan een werkbijeenkomst rond eigentijdse en creatieve vormen van liturgie. Onder liturgie verstaan wij de regelmatige omgang met Schrift en traditie, om die telkens opnieuw te verlevendigen en ons eigen te kunnen maken. We doelen hierbij op vieringen onder leiding …

Hoe doorbreek je het verlammende spreken over secularisatie en leegloop van de kerken? Wees solidair met seculieren en zie dat God al in de werkelijkheid aanwezig is, stelt prof. Erik Borgman. De Tilburgse theoloog zei dat vrijdag in Amersfoort tijdens een studiemiddag van de beraadgroep ”Geloven en kerkelijke gemeenschap” van …

De Stilteactie Tegen Armoede in Den Haag bestaat 10 jaar. 10 jaar lang strijk en zet iedere derde dinsdag van de maand, weer of geen weer staan er zwijgende mensen naast elkaar in een rij op het Plein. Soms in fluisterend gesprek met omstanders of op verstaanbare toon met gezagsdragers …

Alle vrijzinnigheid en allergie voor religieuze voorschriften ten spijt herleven de deugden. Ze leken in de gemak-praktijk van losjes en gedachten-arm leven zo goed als vergeten. Het zal wel met de aansporingen van paus Franciscus te maken hebben, – inmiddels genoemd kerkleraar van de barmhartigheid – dat veel edele kwaliteiten …